Jonge-moederklas Enver in NOS journaal

Vorige week debatteerde de Tweede kamer over de wet- en regelgeving voor zwangere studenten en (jonge) moeders in het mbo. Onderwijsinstellingen moeten meer doen om de hoge uitval onder deze groep te voorkomen.

Het Zadkine Startcollege in Rotterdam Zuid speelt hier al langer op in door een speciale ‘jonge-moederklas’ aan te bieden. Enver ondersteunt de studenten en docenten van deze klas. Naar aanleiding van het debat bezocht de NOS gisteren ‘onze’ jonge-moederklas.


Jonge-moederklas
De jonge-moederklas biedt begeleiding gericht op het combineren van het moederschap met een opleiding. In de klas zitten studenten die allemaal kinderen hebben. Zij helpen en stimuleren elkaar. De les begint iets later zodat de studenten hun kind naar de opvang of school kunnen brengen. Ook volgen de studenten extra kookles waarbij er gekookt wordt voor het gezin. Ambulant jeugdzorgwerkers van Enver begeleiden de jonge moeders en betrekken hierbij het netwerk van de student.

Klas als werkplaats
De jonge-moederklas is een voorbeeld van de ‘klas als werkplaats’. Onze ambulant jeugdzorgwerkers zijn verbonden aan deze klassen en bieden vaste begeleiding aan de studenten en docenten. Samen met hen vormen ze een team met als doel dat de student zijn of haar diploma behaalt. De ambulant jeugdzorgwerkers kunnen, indien nodig, snel en op tijd extra hulpverlening inzetten.

Bron foto: NOS

Print Meer nieuws