Leerwerkakkoord voor meer goede zorgprofessionals

Zorgmedewerkers vinden en behouden voor de regio Rijnmond. Dat is het doel van het Leerwerkakkoord Zorg, dat Enver op 9 december ondertekende, met de leden van deRotterdamseZorg, de wethouders Richard Moti en Sven de Langen van de gemeente Rotterdam en UWV. 

Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de werving van nieuw zorgpersoneel en het imago van de sector. Dit leverde in de regio 20 procent meer zorgmedewerkers op. Ook de belangstelling voor de opleidingen neemt toe. Alleen, van de starters stopt 5 op de 10 mensen vroegtijdig. Terwijl deze mensen juist zo hard nodig zijn. Met het Leerwerkakkoord zetten onderwijs, werkgevers en de gemeente zich in voor een betere zorg met meer nieuwe collega’s en het behouden van de zorgmedewerkers die er al zijn.

Bewuste keuze
De zorg is een prachtige sector. Maar ook complex. Het is belangrijk dat beoogde studenten goed weten wat hun beroep inhoudt voordat ze aan hun opleiding beginnen. Daarom biedt het Leerwerkakkoord Zorg jaarlijks 150 zorgstudenten een oriëntatietraject aan. Ze krijgen een kijkje in verschillende sectoren, maken kennis met verschillende functies en krijgen hierin gerichte begeleiding. Zo kunnen zij bewuster hun richting kiezen.

Betere begeleiding
Ook wordt er ingezet om werkzoekenden op te leiden voor een baan in de zorg. In 2020 krijgen 125 mensen via het Leerwerkakkoord Zorg begeleiding bij hun start in de zorgsector. Deze ondersteuning is zo ingericht, dat de werkvloer de focus op goede zorg kan houden. Als het nodig is, krijgen deze starters extra hulp aangeboden bij bijvoorbeeld de aanpak van schulden, het regelen van kinderopvang en/of vervoer. Zodat mensen aan het werk kunnen blijven.

Digitaal vaardig en innovatief
Verder is in het Leerwerkakkoord Zorg vastgelegd dat zorg- en onderwijsinstellingen zich inzetten om zorgprofessionals digitaal vaardig te maken. En hen bovendien te leren om innovatief te denken en werken. Zo gaan zorgprofessionals en studenten als Digi-coaches hun collega’s helpen bij het gebruik van digitale en innovatieve middelen. De campagne Word verN!EUWert daagt zorgprofessionals en studenten daarnaast uit om ideeën aan te dragen voor anders werken in de zorgpraktijk. Dit stimuleert de innovatie die nodig is in het veranderende zorglandschap.

deRotterdamseZorg
Bijna 15 procent van de werkgelegenheid in regio Rotterdam-Rijnmond bestaat uit banen in de sector zorg en welzijn. Samenwerkingsverband deRotterdamseZorg vertegenwoordigt 32 werkgevers van de zorgsectoren (ziekenhuizen, VVT, GGZ, GHZ en jeugdzorg). Bij het bestuur is ook het zorgonderwijs aangesloten.

Het volledige Leerwerkakkoord Zorg kun je lezen op de website van deRotterdamseZorg.
Heb je interesse om te werken bij Enver? Kijk dan eens op werkenbijenver.nl

Bron: Niewsbericht deRotterdamseZorg 

Print Meer nieuws