Minder bedden crisisopvang 18- nodig

Enver heeft na overleg met de regionale stuurgroep crisishulp (regio Rotterdam Rijnmond) besloten de crisisopvang Vlinderveen in Spijkenisse te gaan sluiten. Dit betekent dat daar geen nieuwe jongeren meer worden geplaatst. De jongeren die nu op de groep verblijven, stromen op de reguliere wijze uit of wordt een passend alternatief geboden.

Sluiting van crisisopvang is mogelijk dankzij diverse innovaties in de crisishulp. Door de inzet, creativiteit en flexibiliteit van vele collega’s lukt het ons steeds vaker om jongeren in crisissituaties andere oplossingen te bieden; ambulant, in hun netwerk en dichtbij huis. Mede hierdoor is de vraag naar crisisopvang met inzet van een bed op een crisisgroep in de afgelopen tijd afgenomen. Zodanig dat er structureel een flink aantal crisisbedden leegstaat. Dat is een prachtig resultaat.
Het sluiten van een groep is ook financieel noodzakelijk omdat er in 2019 sprake is van krimp in het beschikbare budget voor 24 uurs crisishulp.

Om te voorkomen dat de druk op de 24 uurs crisisopvang weer toeneemt, is het belangrijk dat de ambulante en creatieve aanpak wordt vastgehouden en doorgezet. De uitstroom van jongeren uit de crisisopvang kan nog beter. Daar wordt binnen Enver en met onze samenwerkingspartners aan gewerkt

Enver heeft op op diverse locaties nog steeds crisisbedden voor jongeren in een acute niet te voorziene situatie; jongeren waarvoor de veiligheid niet anders te waarborgen is dan door hen tijdelijk uit huis te plaatsen.

Enver biedt de crisishulp in de regio Rotterdam Rijnmond in samenwerking met Horizon, Pameijer, Yulius en Lucertis.

Print Meer nieuws