Ontwikkelen, opgroeien en opvoeden in het Rijnmond van 2030

De wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien in de regio Rijnmond is volop in beweging. In de superdiverse samenleving lijken de mogelijkheden voor hen oneindig. Tegelijkertijd hebben ze te maken met toenemende prestatiedruk en groeiende ongelijkheid. De behoefte aan competenties verandert voortdurend.

Hoe kunnen professionals uit het jeugddomein inspelen op deze veranderingen? In het afgelopen half jaar hebben de Bondgenoten uit het jeugddomein met een uitgebreide toekomstverkenning, gebruikmakend van ontwerpend onderzoek, dit verkend. Een verfrissende manier van kijken, om vanuit een gedeelde visie op thema’s te verbeteren en de onderlinge samenwerking te versterken.

Het proces werd begeleid en is beschreven door Reframing Studio. Het volledige rapport is hier te downloaden. Een positieve en hoopvolle kijk op de uitdagingen van de jeugd in 2030!

Wie zijn de Bondgenoten?
In de regio Rotterdam zijn we al een aantal jaren in een informeel overleg van bestuurders uit onderwijs, jeugdhulp, jeugdGGZ en gemeente Rotterdam actief. Het doel is verbindingen leggen in het jeugddomein en het uitwisselen van goede ervaringen. Dit overleg noemt zichzelf de Bondgenoten.

Aan de toekomstverkenning met Reframing Studio namen deel: Albeda, BOOR, CJG Rotterdam Rijnmond, Enver, Gemeente Rotterdam, Hefgroep, KoersVO, Mee Rotterdam Rijnmond, PPO Rotterdam, Transformatiewerkgroep, SWV Kindkracht, Yulius en Kinderdam.

Print Meer nieuws