Samen werken aan veiligheid in Rotterdam

04-2019 | Samen met de gemeente Rotterdam en de jeugdbescherming wil Enver ervoor zorgen dat alle jeugdigen opgroeien in een kansrijk en veilig thuis. Wij zijn blij dat de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd in het rapport ‘Samen werken aan veiligheid in Rotterdam: een onderzoek bij JBRR, Enver en de wijkteams’ concludeert dat we verbeteringen hebben doorgevoerd om risico’s voor de veiligheid van kinderen te verminderen. Dankzij de inzet van de jeugdprofessionals hebben wij dit kunnen realiseren.

Maar we zijn er nog niet. De aandachtspunten zoals beschreven staan in het rapport van de inspectie herkennen we. Hieraan wordt al hard gewerkt, binnen Enver en met de samenwerkingspartners.

Het is goed dat de inspectie oog heeft voor onze zoektocht hoe vorm en uitvoering te geven aan de jeugdhulp na de transitie. Daarvoor willen we net zoals de inspectie een klimaat creëren waarin leren en ontwikkelen centraal staat. De aanbevelingen van de inspectie worden verwerkt in een gezamenlijk verbeterplan met concrete acties.

Print Meer nieuws