Nieuwsbrief Enver Midden-Holland januari 2023: Triple-C training

Behandelgroepen de Linde en Sequoia gestart met Triple-C training

De collega’s van behandelgroepen de Linde en Sequoia zijn eind oktober 2022 gestart met de Triple-C training. De teams van beide behandelgroepen, de gedragswetenschapper en manager volgen deze 5-daagse training. Talitha van de Bunt, de betrokken gebiedsmanager, interviewde gedragswetenschapper Elise Heinsbroek over deze training.

Waar draait Triple-C om?
Elise: “De Triple-C training draait om menswaardigheid en menselijke behoeftes. Triple-C staat voor cliënt, coach en competenties, en onlangs is hier ‘activiteit’ aan toegevoegd. Het idee is om met de jongere eerst iets te leren over een bepaalde activiteit, het vervolgens samen te doen en dat de jongere het aansluitend zelf gaat doen.

Triple-C vraagt om anders denken, anders kijken en anders doen. Dus niet het probleemgedrag proberen te beheersen, maar kijken naar wat de jongere nodig heeft. De training is helpend en sluit goed aan bij de methodieken die wij binnen Enver inzetten bij onze doelgroep.

Als een jongere bij de start aangeeft dat hij of zij een bepaalde activiteit al kan, dan sla je de eerste stap over en ga je het meteen samen doen. De balans is hierin belangrijk. Doe je niks, dan laat je los. Doe je alles, dan ben je aan het beheersen. Je moet er voor zorgen dat je samen op 100% zit.” Het idee hierachter is dat het gezamenlijke eindresultaat telt en dat er voornamelijk aangesloten wordt bij de behoefte van de jongeren.

Hoe gaat de training in z’n werk?
“Het is een hele praktische training, waarbij je inzoomt op jezelf als werker, als team, de jongeren en de aanpak”, vertelt Elise.

“De training bestaat grofweg uit drie delen. Het eerste deel focust op hoe je als hulpverlener kijkt naar het werk dat we doen en waarom we doen wat we doen. Hierbij hebben we  op casusniveau ingezoomd en het zo concreet gemaakt. De uitkomst hiervan was dat we onvoorwaardelijke begeleiding willen bieden.

Het tweede gedeelte gaat over wat er onder het “probleemgedrag” van de jongere zit en hoe je hier als team mee om kunt gaan, hier anders naar kunt kijken én hoe je het voor kunt zijn.

Het derde gedeelte zoomt in op wat jou als hulpverlener drijft, wat je daarin als team te bieden hebt en welke behoeftes de jongere hebben.”

De medewerkers zijn erg enthousiast over de training en hebben veel uit de training gehaald. Hierbij kun je denken aan het invullen van de dag met de jongeren en het netwerk hier nog meer voor in te zetten, meer successen vieren, anders vorm geven van de inhoud van de MWB. Maar met name het inzicht om nog meer met de jongeren samen te doen en hoe je zorgt voor meer commitment met het netwerk en verwijzer vanaf de start.

Hoe gaat het verder?
“In 2023 zullen we de toepassing van Triple-C nog verder concretiseren. Voor de borging nemen we alle afspraken die we als team hebben gemaakt omtrent de toepassing van Triple-C mee in onze regionale routekaart van 2023. In de komende nieuwsbrieven zullen we een update geven van de toepassing van Triple-C op onze behandelgroepen.”

Meer weten?
Meer informatie over Triple-C vind je op de website van Triple-C. Voor vragen over de toepassing binnen Enver kun je contact opnemen met Talitha van de Bunt via talithavandebunt@enver.nl.