Opvang in een pleeggezin

Enver biedt pleegzorg als ouders de opvoeding (even) niet aankunnen en ondersteuning thuis niet genoeg is. Bij pleegzorg woont een kind of jongere voor korte of langere tijd in een ander gezin: een pleeggezin. Soms is dat zeven dagen per week, maar het kan ook af en toe een weekend zijn, een vakantie of een aantal dagen of dagdelen in de week.

Het streven is dat de ouders na enige tijd de opvoeding weer volledig op zich nemen. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een kind voor langere tijd pleegzorg krijgen. Soms tot het kind volwassen en zelfstandig is. Zo kan pleegzorg doorlopen tot 21 jaar.

 

Het pleeggezin
Pleegouders kunnen mensen in de omgeving van het kind zijn, zoals een opa en oma, de ouders van een klasgenootje of bekenden van de sportvereniging of geloofsgemeenschap. Kan het kind niet bij bekenden terecht? Dan gaan we op zoek naar een “onbekend” gezin dat aansluit op de behoeften en achtergrond van het kind. Een pleeggezin wordt altijd zorgvuldig door ons gescreend, voorbereid en begeleid.

 

Wat we doen
Het pleeggezin biedt het pleegkind de zorg en begeleiding die het nodig heeft. Het dagelijkse leven van het kind, zoals school en vrijetijdsbesteding, loopt tijdens het verblijf in het pleeggezin zoveel mogelijk door.

Voor de aandachtspunten en doelen in de ontwikkeling en opvoeding van het kind of de jongere maken we samen met alle betrokkenen een hulpverleningsplan. Ook ouders hebben daarin een plek. Het streven is dat kinderen contact houden met hun ouders, en dat de ouders betrokken blijven bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

Gedurende de plaatsing gaat een pleegzorgbegeleider van Enver regelmatig bij het pleeggezin op bezoek. Hij of zij kijkt of het goed gaat met het pleegkind en adviseert en ondersteunt de pleegouders. Wanneer een kind extra of specialistische hulp nodig heeft, organiseert de pleegzorgbegeleider dat.

 

Meer informatie
Meer informatie over pleegzorg vind je in de folders:

Bent u pleegouder of overweegt u dat te worden? Meer informatie vindt u op de Enver pleegzorg website en pleegzorg.nl

 

Aanmelden
We bieden pleegzorg op verwijzing van de wijk- en jeugdteams. Ook de jeugdbescherming, huisarts en medisch specialist kunnen kinderen voor pleegzorg bij ons aanmelden. Neem voor overleg of aanmelden contact op met het Enver Aanmeldpunt Pleegzorg.

Aanmeldpunt pleegzorg
085 486 70 70
aanmeldenpleegzorg@enver.nl 

Aanmelden voor crisispleegzorg kan uitsluitend via de regionale crisismeldpunten.

Print