Als thuis wonen niet vanzelfsprekend is

Ieder kind en jongere verdient een stabiele thuisbasis. Een plek waar hij of zij veilig is en het beste uit zichzelf kan halen. Voor kinderen en jongeren die geen veilige thuishaven hebben, biedt Enver diverse oplossingen. Ook jongeren die behandeling of begeleiding nodig hebben in combinatie met een woonplek kunnen bij ons terecht.

 

InVerbinding – JIM
Wanneer thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, spelen er vaak al langere tijd verschillende problemen. Meestal heeft het gezin al hulp gehad, maar heeft dat onvoldoende geholpen. Voor een goede en blijvende oplossing starten we bij jongeren van 12 tot en met 23 jaar met InVerbinding.

Bij InVerbinding zoeken en betrekken we de mensen die voor de jongere belangrijk zijn. Zo werken we met de JIM-aanpak. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. JIM is een vertrouwenspersoon die door de jongere zelf wordt gekozen en voor de jongere met ons samenwerkt. Met de jongere, JIM, de ouders en belangrijke andere mensen brengen we in kaart wat er aan de hand is, wat een ieder de jongere gunt en welke ideeën er zijn over wat er moet gebeuren. Welke hulp wij vervolgens bieden, is afhankelijk van de behoeften van de jongere en de mogelijkheden van zijn of haar omgeving. Wat het plan ook is, JIM blijft er voor de jongere.

Meer informatie over InVerbinding en de JIM-aanpak vind je in de folders:
Inverbinding RR I InVerbinding Midden-Holland I Pleegzorg en InVerbinding I
JIM Jouw Ingebrachte Mentor

 

Woonvormen 
Verblijf bij Enver loopt uiteen van een kind dat thuis woont met de mogelijkheid van een time-outplek tot een jongere die verhuist naar een woon- en behandelgroep. Allerlei varianten zijn denkbaar en mogelijk.

  • Uitwijkhuis
  • Pleeggezin
  • Gezinshuis
  • Woon- en behandelgroep
  • Fasehuis, kamertraining, begeleid wonen

Bekijk het hulpaanbod woonvormen in Midden-Holland
Bekijk het hulpaanbod woonvormen in Zuid-Holland Zuid

 

Aanmelden Rotterdam Rijnmond
InVerbinding wordt ingezet op verwijzing van de wijk- en jeugdteams (B of C arrangement). Ook de jeugdbescherming, huisarts en medisch specialist kunnen gezinnen aanmelden. Direct aanmelden voor een specifieke woonvorm is niet mogelijk. Neem bij vragen of voor aanmelden contact op met het Enver aanmeldpunt.

Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond
085 486 70 10 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenRR@enver.nl

 

Aanmelden Midden-Holland
De gecertificeerde instelling kan jongeren van 12-18 jaar aanmelden. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met het Enver aanmeldpunt.

Aanmeldpunt Midden-Holland
0182 52 28 55
aanmeldenMH@enver.nl

 

Aanmelden Zuid-Holland Zuid
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met het Enver aanmeldpunt.

Aanmeldpunt Zuid-Holland Zuid
085 043 36 20 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenZHZ@enver.nl

Print