Verpleegkundig kinderdagverblijf

Op De Groene Burcht in Capelle aan den IJssel bieden we dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Kinderen die vallen onder de intensieve kindzorg.

Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen. Zij werken nauw samen met jeugdzorgwerkers en een gedragsweten. Met elkaar dragen ze zorg voor het pedagogisch klimaat op de groep en de ontwikkelingsstimulans van de kinderen.

 

Waarom gaat een kind naar verpleegkundig kinderdagverblijf? 
Wanneer onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is. Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

De Groene Burcht biedt voor deze kinderen een huiselijke en warme omgeving, waar het ondanks zijn of haar ziekte en/of beperking kan genieten, spelen en ontwikkelen.

 

Wat we doen 
De dagopvang wordt geboden binnen een veilig, voorspelbaar, stimulerend klimaat, waarbij het kind kan spelen, ontwikkelen en ontdekken. Er wordt gebruik gemaakt van een dagprogramma waarbinnen activiteiten zijn verwerkt gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden. Wij beschikken over een snoezelkamer, aangepast spelmateriaal, buitenspeelplaats en een slaapkamer waar ieder kind zijn eigen bedje heeft. Logopedie, fysiotherapie en ergotherapie kunnen plaatsvinden op de groep.

 

Meer informatie en aanmelden
Op www.degroeneburcht.nl is meer informatie te vinden over de zorg op het verpleegkundig kinderdagverblijf De Groene Burcht.
Heeft uw kind intensieve verpleegkundige zorg nodig en woont u in het postcodegebied 2600-3500? Dan kunt u contact opnemen met De Groene Burcht via: indicatieaanvraag@enver.nl.

Het is belangrijk dat ouders eerst kennis komen maken zodat zij een eerste indruk kunnen opdoen. Na deze kennismaking en een rondleiding volgt een vrijblijvend gesprek waarin samenspraak wordt gekeken of het verpleegkundig kinderdagverblijf de juiste opvang is voor het kind. Wanneer de keuze duidelijk is, wordt het traject van plaatsing doorgenomen. Voor de kinderen van het verpleegkundig kinderdagverblijf kunnen ouders zelf, de behandelend arts, transferverpleegkundigen, maatschappelijk werk of Stichting MEE het kind aanmelden.

Print