Toekomstmodel voor duurzame zorg in gezinshuizen

We zijn ontzettend trots op onze gezinshuisouders. Deze bevlogen professionals hebben hun huis en hart opengesteld voor kinderen en jongeren die heel veel hebben meegemaakt. Om de gezinshuizen goed te faciliteren en te verduurzamen, hebben we binnen Enver een toekomstmodel ontwikkeld voor de zorg in gezinshuizen.

Het sterke team
Een belangrijk element in ons model is het ‘sterke team’ van ieder gezinshuis. Dit sterke team bestaat uit een vaste vervanger (zodat de gezinshuisouder om de week een weekend vrij kan zijn), een ambulant hulpverlener (voor coaching van de gezinshuisouder en goede samenwerking met ouders) en een gedragswetenschapper (voor het behandelplan van het kind en de begeleiding van het team). Samen zetten zij alles op alles om een stabiel gezin te creëren voor de kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Kleinschaligheid en kwaliteit hebben een prijs
De kinderen die in gezinshuizen wonen, hebben ontzettend veel meegemaakt in hun jonge leven. Als we hun goede, kleinschalige zorg willen bieden, heeft dat een prijs. We hebben die prijs berekend met behulp van een business case en gaan hierover in de komende periode ook het gesprek aan met onze opdrachtgevers. We hebben elkaar hard nodig om goede zorg voor deze kwetsbare doelgroep mogelijk te maken. Om de kinderen en jongeren de best mogelijke kansen te bieden, en daarmee op termijn minder kosten voor de maatschappij. Gezinshuizen zijn een bijzonder waardevol onderdeel van het zorglandschap.

Gezocht: vervangend gezinshuisouders
Om de sterke teams te realiseren, zoeken we voor al onze gezinshuisouders een vervangend gezinshuisouder. Dat zijn professionele opvoeders die het vaste gezicht willen zijn voor de kinderen als de gezinshuisouder vrij is. Bekijk onze pagina Word gezinshuisouder! voor meer informatie.

Contact
Heeft u vragen? Neem contact op met Mariska de Baat, programmamanager pleegzorg en gezinshuizen, via mariskadebaat@enver.nl.

Print Meer nieuws