Hulpvormen

Ieder mens en elke situatie is uniek. Daarom is onze hulp maatwerk. Op deze pagina vind je een overzicht van de ondersteuning die we kunnen inzetten.

Hulp bij opgroeien en opvoeden

Kleine vragen of complexe problemen? Enver ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders in hun eigen woonomgeving. ..

Als het niet goed gaat op school

Advies en steun van een Enver medewerker op (voor)school helpt voorkomen dat leerlingen vastlopen in hun ontwikkeling of schoolloopbaan. ..

Crisishulp thuis of op locatie

In crisissituaties en bij acuut gevaar voor de veiligheid van een kind of gezin bieden we 24/7 crisishulp. ..

Dagbehandeling

Voor jonge kinderen die zich anders gedragen en ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes is er gerichte aandacht en zorg...

Als thuis wonen niet vanzelfsprekend is

Soms lukt het niet om problemen thuis op te lossen en lijkt het beter als een kind/jongere (even) ergens anders woont. ..

Opvang in een pleeggezin

Een pleeggezin biedt een kind dat (tijdelijk of deels) niet bij de eigen ouders kan wonen een veilige en warme plek binnen het eigen gezin...

Als ouders scheiden

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Enver ondersteunt gezinnen om problemen rond een scheiding te voorkomen of op te lossen...

Pak je Kans

Als een kind in aanraking komt met de politie, kan dat een signaal zijn dat er meer speelt. PjK gaat hierover in gesprek en helpt. ..

Verpleegkundig kinderdagverblijf

Op De Groene Burcht in Capelle aan den IJssel bieden we dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met ernstige medische proble..

Ambulante woonbegeleiding Rotterdam

Hulp voor Rotterdamse jongeren (18 en 23 jaar) die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Ook voor zwangere meiden en jonge moeders...

Centrum Jongvolwassenen

Het CJV biedt hulp aan jongvolwassenen (18-28 jaar) afkomstig uit Nissewaard, Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee en Voorne aan Zee. ..

Vrouwenopvang

Heb je te maken met Huiselijke Geweld? De Vrouwenopvang van Enver werkt samen met jou en je gezin aan een oplossing...

MeMoSa

Steun en advies voor vrouwen die te maken hebben met bij huiselijk geweld / partnergeweld. ..