Goed om te weten als je hulp van ons krijgt

Je eigen begeleider 
Krijg je hulp van Enver, dan zorgen wij ervoor dat je één vast aanspreekpunt hebt. Jouw begeleider. Bij hem of haar kun je met al je vragen en problemen terecht. Vaak kan de begeleider zelf advies en hulp geven. Soms is het beter om (daarnaast) een andere specialist in te schakelen.

In het kennismakingsgesprek vertelt je begeleider hoe en wanneer je hem of haar kunt bereiken. En over wie je kunt bellen als hij of zij er niet is.

 

Hulpverleningsplan
Met jou en andere directbetrokkenen maken we een hulpverleningsplan. Daarin staat onder meer wat wij en jij gaan doen om ervoor te zorgen dat je weer lekker in je vel zit. Naast onze hulp is het natuurlijk belangrijk dat jij zelf ook actief aan oplossingen werkt. En als dat handig is, vraagt je begeleider nog steun van mensen uit jouw omgeving: je ouders, een familielid, je leraar of bijvoorbeeld iemand van je sportclub. Zelf en met die begeleiding versterk je je eigen vaardigheden. En daarmee kun je weer regie krijgen over je eigen leven.

 

Privacy gewaarborgd 
Om je goed te helpen, hebben we jouw persoonlijke gegevens nodig: je naam, adres en geboortedatum. Maar onder meer ook de verslagen van gesprekken en de resultaten van de acties uit het hulpverleningsplan. Al die gegevens bewaren we heel zorgvuldig in een dossier. En wel zodanig, dat we jouw privacy optimaal kunnen verzekeren. Voor de bescherming van je privacy houden wij ons aan de wettelijke regels. Alleen die mensen die beroepsmatig bij jouw hulp zijn betrokken, kunnen jouw dossier inzien. Ook je ouders mogen dat. Maar als je 16 jaar of ouder bent, hebben ze wel eerst jouw toestemming nodig.
> Lees meer over je privacy

 

Rechten: van info tot ontvangen bezoek
We vragen jouw actieve inzet. Maar naast plichten heb je ook rechten. Onder meer op alle mogelijke informatie over de hulp die we jou bieden. We respecteren jouw eigen geloof en principes. Als je een tijdje bij ons verblijft, heb je recht op omgang met je familie, eventueel halal eten en het ontvangen van bezoek.

 

Medezeggenschap: laat je stem horen
We willen graag weten wat jij van Enver, van je begeleider en van je behandeling vindt. Speciaal voor jongeren zijn er Jongerenraden. Die komen ongeveer één keer per maand bij elkaar en kunnen daarbij ook medewerkers van Enver uitnodigen. Via de Jongerenraad kun jij ook je stem laten horen. Lees meer over meedoen bij Enver.

 

Vertrouwenspersoon
Het kan zijn dat de hulpverlening anders loopt dan je had verwacht of gewild. Misschien vind je het lastig dat te bespreken met je begeleider, of komen jullie er samen niet uit. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan jou dan helpen. Hij of zij weet goed hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat jouw rechten zijn. De vertrouwenspersoon kan je ook adviseren over een oplossing en bijvoorbeeld met je meegaan naar een gesprek. Soms is het al genoeg om gewoon even je hart te luchten. Ook daar zijn de vertrouwenspersonen voor. Wat je aan de vertrouwenspersoon vertelt, blijft in principe geheim.

Je kunt op verschillende manieren met de vertrouwenspersoon in contact komen:

De vertrouwenspersoon bezoekt af en toe onze woonlocaties, zodat kinderen en jongeren die daar verblijven direct hun vragen of problemen kunnen voorleggen.

Meer weten over de vertrouwenspersoon van Jeugdstem? Kijk op www.jeugdstem.nl.

 

Klacht indienen?
Check onze klachtenregeling