Goed om te weten als je (gezin) hulp van ons krijgt

Een persoonlijke begeleider
Krijgen jij en je kind hulp van Enver, dan zorgen wij ervoor dat je een begeleider als vast aanspreekpunt krijgt. Bij hem of haar kun je met al je vragen en problemen terecht. De begeleider geeft vaak zelf advies en hulp. Soms is het beter om (daarnaast) andere specialisten in te schakelen.

Bij het kennismakingsgesprek vertelt je begeleider hoe en wanneer je hem of haar kunt bereiken. En over wie je kunt bellen als hij of zij er niet is.

 

Hulpverleningsplan
Samen met jou, je kind en betrokken hulpverleners maakt de begeleider een hulpverleningsplan. Daarin staat onder meer wat er aan de hand is en wat wij en jullie gaan doen om ervoor te zorgen dat jouw kind weer lekker in zijn of haar vel komt te zitten. Regelmatig bespreken we met elkaar of we nog op het goede spoor zitten. Wanneer dat nodig is, stellen we het plan bij.

 

Eigen regie 
Onze ondersteuning is gericht op het versterken van jouw vaardigheden en dat van je kind. Als het even kan doen we dat bij jullie thuis, op school of bij jullie in de buurt. Eigen kracht betekent dat wat je zelf kunt ook zelf doet. Daarna kun je immers weer verder zonder de hulp van de begeleider. Daarom is het belangrijk dat je zelf ook actief aan de gevonden oplossingen werkt. Als dat wenselijk is, vraagt de begeleider ook de hulp van mensen uit jouw omgeving: een familielid, de leraar of bijvoorbeeld iemand van de sportclub van je kind. Met de geleerde vaardigheden krijgen jij en je kind weer regie over je eigen leven en je gezinssituatie.

 

Privacy
In een persoonlijk dossier houden wij de gegevens van jou en je kind bij. Denk aan naam, adres en geboortedatum. Maar ook aan de verslagen van gesprekken en de resultaten van de acties uit het hulpverleningsplan. We bewaren deze gegevens zorgvuldig, en wel zodanig dat we je privacy en de privacy van je kind optimaal kunnen waarborgen. Voor de bescherming van de privacy houden wij ons aan de wettelijke regels. Alleen die mensen die beroepsmatig bij de hulp zijn betrokken, kunnen het persoonlijk dossier inzien. Ouders en kinderen van 12 jaar of ouder hebben dat recht ook. Is je kind 16 jaar of ouder, dan heb jij van hem of haar toestemming nodig om het persoonlijk dossier te kunnen inzien. Lees meer op de pagina over privacy

 

Medezeggenschap
Onze hulp richt zich vooral op het welzijn van jouw kind. Wij vinden het belangrijk dat je daarbij betrokken bent. Jongeren en ouders kunnen ook meepraten over de manier waarop het bij Enver is geregeld. Dat kan onder andere via onze Cliëntenraad en de Jongerenraad. Die vertegenwoordigen kinderen, jongeren en ouders die wij als Enver ondersteuning bieden. De raden geven ons gevraagd en ongevraagd advies over ons beleid en onze werkwijze. Lees meer over cliëntparticipatie bij Enver.

 

Kosten en financiële bijdragen
De gemeente, school of zorgverzekeraar betaalt de kosten voor de hulp aan jou en je kind. Ook daarom heb je voor onze hulp meestal een verwijzing of indicatie nodig van de gemeente, de Jeugdbescherming of een huisarts/medisch specialist.

Als je kind bij ons verblijft
Soms is het verstandig dat een kind een tijdje bij ons woont. Ook tijdens dat verblijf bij Enver moeten we er met elkaar voor zorgen dat de financiële situatie van je zoon of dochter een goede voorbereiding op zelfstandigheid mogelijk maakt.

De kosten voor school en opleiding – denk aan schoolgeld, lesgeld en schoolboeken – zijn voor jouw rekening. Samen met jou en je kind maken wij bovendien afspraken over de vergoeding van de reiskosten naar school en bijvoorbeeld de reiskosten voor de weekendbezoeken. Enver kan bijdragen aan de reiskosten die je kind in het weekend moet maken.

Wil je kind lid worden of blijven van een sportclub of andere vereniging, en kun je de kosten van het lidmaatschap niet betalen, dan kunnen wij daarvoor een fonds aanschrijven en/of vergoeden we die kosten tot € 200,00 per jaar. Woont je kind in een kamertrainingscentrum, dan ontvangt hij of zij elke maand een bijdrage voor vrijetijdsbesteding. Maar alleen als je kind geen eigen inkomen heeft.

Voor jongeren met een eigen inkomen gelden bepaalde afspraken en regelingen.

 

Wel of niet aansprakelijk
Is jouw kind minderjarig, dan ben je als ouder(s) verantwoordelijk voor schade aan derden die hij of zij door bijvoorbeeld een ongeval veroorzaakt. Het is daarom verstandig dat je je tegen zulke schade verzekert (WA-verzekering). Enver is niet wettelijk aansprakelijk voor schade die een kind aan derden toebrengt.

 

Vertrouwenspersoon
Het kan zijn dat de hulpverlening anders loopt dan je had verwacht of wilt. Misschien vind je het lastig dat te bespreken met de begeleider, of komen jullie er samen niet uit. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan jou dan helpen. Hij of zij weet goed hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat jouw rechten, en die van je kind(eren), zijn. De vertrouwenspersoon kan je ook adviseren over een oplossing en bijvoorbeeld met je meegaan naar een gesprek of je ondersteunen bij het indienen van een klacht. Soms is het al genoeg om je hart te luchten. Ook daar zijn de vertrouwenspersonen voor.

De vertrouwenspersonen van Jeugdstem werken niet voor Enver en vertellen ons niets zonder jouw toestemming. Ga voor meer informatie en om in contact te komen met een vertrouwenspersoon naar www.jeugdstem.nl.

 

Klacht indienen?
Check onze klachtenregeling