Handig om te weten als je hulp van ons krijgt voor ouders

Jouw persoonlijke begeleider

Krijgen jij en je kind hulp van Enver, dat zorgen wij ervoor dat je een begeleider als vast aanspreekpunt krijgt. Bij hem of haar kun je met al je vragen en problemen terecht. Jouw begeleider geeft vaak zelf advies en hulp. Maar soms is het beter andere specialisten in te schakelen. Samen met die professionele hulpverleners en met jou en je kind maakt de begeleider een hulpverleningsplan. Daarin staat onder meer wat wij en jullie gaan doen om ervoor te zorgen dat jouw kind weer lekker in zijn of haar vel komt te zitten. En dat je eventuele problemen binnen het gezin weer aankunt en zelf kunt oplossen. Wij gaan immers uit van ‘eigen kracht’.

Weer eigen regie krijgen

Onze ondersteuning is gericht op het versterken van jouw vaardigheden en dat van je kind. Als het even kan doen we dat bij jullie thuis, op school of bij jullie in de buurt. Eigen kracht betekent dat wat je zelf kunt ook zelf doet. Daarna kun je immers weer verder zonder de hulp van de begeleider. Daarom is het belangrijk dat je zelf ook actief aan de gevonden oplossingen werkt. Als dat wenselijk is, vraagt de begeleider ook de hulp van mensen uit jouw omgeving: een familielid, de leraar of bijvoorbeeld iemand van de sportclub van je kind. Met de geleerde vaardigheden krijgen jij en je kind weer regie over je eigen leven en je gezinssituatie.

Privacy waarborgen

In een persoonlijk dossier houden wij de gegevens van jou en je kind bij. Denk aan naam, adres en geboortedatum. Maar ook aan de verslagen van gesprekken en de resultaten van de acties uit het hulpverleningsplan. We bewaren deze gegevens zorgvuldig, en wel zodanig dat we je privacy en de privacy van je kind optimaal kunnen waarborgen. Voor de bescherming van de privacy houden wij ons aan de wettelijke regels. Jullie begeleider heeft geheimhoudingsplicht. Alleen die mensen die beroepsmatig bij de hulp zijn betrokken, kunnen het persoonlijk dossier inzien. Als ouder kun je dat ook. Is je kind 12 jaar of ouder, dan heeft hij of zij dat recht ook. Is je kind 16 jaar of ouder, dan heb jij van hem of haar toestemming nodig om het persoonlijk dossier te kunnen inzien.
Bekijk de pagina over privacy

Rechten: van info tot zakgeld

We vragen van jullie allebei een actieve inzet. Maar naast plichten heb je ook rechten. Onder meer het recht op alle mogelijke informatie over de hulp die we jou en je kind bieden. Daarnaast respecteren wij elk geloof en principe. En als je kind een tijdje bij ons woont, heeft hij of zij ook recht op kleedgeld en zakgeld, om maar iets te noemen.

Financiële bijdragen

Soms is het verstandig dat een kind een tijdje bij ons woont. Ook tijdens dat verblijf bij Enver moeten we ervoor zorgen dat de financiële situatie van je zoon of dochter een goede voorbereiding op zelfstandigheid mogelijk maken. Voor jongeren met een eigen inkomen gelden bepaalde afspraken. Hebben jongeren geen eigen inkomen, en verblijven zij bij Enver langer dan één maand in een groep, gezinshuis of kamertrainingscentrum dan ontvangen zij zakgeld, kleedgeld en een bijdrage in de verzorgingskosten.

Kosten sport, school en reizen

Wil je kind lid worden of blijven van een sportclub of andere vereniging, en kun je de kosten van het lidmaatschap niet betalen, dan vergoedt Enver die kosten tot € 200,00 per jaar. Woont je kind in een kamertrainingscentrum, dan ontvang hij of zij elke maand een bijdrage voor vrijetijdsbesteding. Maar alleen als je kind geen eigen inkomen heeft.
De kosten voor school en opleiding – denk aan schoolgeld, lesgeld en schoolboeken – zijn voor jouw rekening. Samen met jou en je kind maken wij bovendien afspraken over de vergoeding van de reiskosten naar school en bijvoorbeeld de reiskosten voor de weekendbezoeken. Enver kan bijdragen aan de reiskosten die je kind in het weekend moet maken.

Wel of niet aansprakelijk

Is jouw kind minderjarig, dan ben je als ouder(s) verantwoordelijk voor schade aan derden die hij of zij door bijvoorbeeld een ongeval veroorzaakt. Het is daarom verstandig dat je je tegen zulke schade verzekert (WA-verzekering). Enver is niet wettelijk aansprakelijk voor schade die een kind aan derden toebrengt.

Medezeggenschap: laat je stem horen

Bij onze hulp gaat het vooral om jouw kind. Wij vinden het dan ook logisch dat je graag wil meepraten over de manier waarop het bij Enver geregeld is. Dat kan onder andere via onze Cliëntenraad. Die vertegenwoordigt kinderen, jongeren en ouders die wij als Enver ondersteuning bieden. Via dit orgaan kun je ons laten weten wat je van Enver, van de hulpverleners en van de behandeling vindt. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur en kan ook advies vragen. De raad komt één keer per maand bijeen, waarbij afwisselend ook een bestuurder aanwezig is.

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat de hulpverlening anders loopt dan je had verwacht of gewild. Misschien vind je het lastig dat te bespreken met de begeleider, of komen jullie er samen niet uit. Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan jou dan helpen. Hij of zij weet goed hoe de jeugdhulpverlening werkt en wat jouw rechten, en die van je kind(eren), zijn. De vertrouwenspersoon kan je ook adviseren over een oplossing en bijvoorbeeld met je meegaan naar een gesprek of je ondersteunen bij het indienen van een klacht. Soms is het al genoeg om je hart te luchten. Ook daar zijn de vertrouwenspersonen voor.

De vertrouwenspersonen van het AKJ werken niet voor Enver en vertellen ons niets zonder jouw toestemming. Ga voor meer informatie en om in contact te komen met een vertrouwenspersoon naar www.akj.nl.

Klacht indienen?

Check onze klachtenregeling