Hulpaanbod scheiding Rotterdam Rijnmond

Enver ondersteunt gezinnen die met een scheiding te maken hebben. We helpen voorkomen dat er problemen ontstaan of helpen deze op te lossen. Bekijk op deze pagina het hulpaanbod scheiding in de regio Rotterdam Rijnmond.

Contact aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond

Ouderschap en Scheiding Rotterdam Rijnmond

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel in het dagelijks leven en het brengt bij zowel de ouders als de kinderen veel emoties teweeg. Bijna de helft van de kinderen die met een scheiding te maken hebben, ondervindt hiervan veel last. Vanuit de afdeling Ouderschap en Scheiding Rotterdam Rijnmond helpen we ouders voorkomen dat er problemen ontstaan of helpen we om deze op te lossen. Op deze pagina bieden we een overzicht van ons hulpaanbod. Meer informatie over onze afdeling is te vinden in de folder Ouderschap en Scheiding Rotterdam Rijnmond.

Het ouderschap gezamenlijk vormgeven

Soms is er zoveel pijn en verdriet dat het ouders niet meer lukt om met elkaar afspraken te maken over zorg- en opvoedtaken. Bij Ouderschapsbemiddeling helpen we ouders om de onderlinge communicatie te verbeteren, zodat zij het welzijn van de kinderen centraal kunnen zetten. Het kind kan zich hierdoor weer richten op de eigen ontwikkeling. Bekijk voor meer informatie de folder Ouderschapsbemiddeling Rotterdam Rijnmond.

Samenwerking tussen ouders verbeteren

Conflictscheidingen zorgen bij ouders en hun kinderen voor veel spanning en een machteloos gevoel. Stopt het ooit? We zijn hoopvol dat ouders door middel van het programma  Kinderen uit de Knel de situatie kunnen verbeteren. In dit groepsprogramma krijgen ouders handvatten om de spanningen omlaag te brengen en de situatie voor hun kind(eren) te verbeteren. Doordat beide ouders, de kinderen en de mensen om hen heen worden betrokken, is een blijvende verbetering mogelijk. Bekijk voor meer informatie de flyer Kinderen uit de Knel Rotterdam Rijnmond.

Het ouderschap los van elkaar invullen

Soms lukt het ouders niet om na de scheiding het ouderschap gezamenlijk vorm te geven. Wanneer zij niet nader tot elkaar kunnen komen en bemiddeling niet meer mogelijk is, kan Parallel Solo Ouderschap (PSO)  een oplossing zijn. Bij PSO ondersteunen we ouders om het ouderschap los van elkaar in te vullen; ieder op zijn of haar eigen manier. Door de situatie bij de andere ouder ‘los te laten’, ontstaat er ruimte om de ouder-kindrelatie te verstevigen. Bekijk voor meer informatie de flyer Parallel Solo Ouderschap Rotterdam Rijnmond

Mediation bij het maken van afspraken

Bij een scheiding is het belangrijk dat ouders goede afspraken maken over het ouderschap, zodat kinderen zo min mogelijk worden belast. Wanneer ouders niet precies weten hoe ze dit aan moeten pakken of als ze er samen niet uitkomen, kan een mediator van Enver ouders hierbij begeleiden. Dit aanbod is beschikbaar voor ouders waarvan hun kind staat ingeschreven in één van de volgende gemeenten: Nissewaard en Goeree Overflakkee. Bekijk voor meer informatie en aanmelden de flyer Mediation Rotterdam Rijnmond.

Meer informatie of aanmelden

Welke methodiek we inzetten bepalen we samen met de ouders (en hun verwijzer), aansluitend op de situatie en persoonlijke behoeften van de ouders en hun kind(eren). Neem bij vragen en voor meer informatie contact op met: ouderschapenscheidingrr@enver.nl

Voor aanmelden en vragen over aanmelden kan je contact opnemen met:
Aanmeldpunt Rotterdam Rijnmond
085 486 70 10 (op werkdagen tot 13.00 uur bereikbaar)
aanmeldenRR@enver.nl

Benieuwd naar ons hulpaanbod in de andere regio’s? Bekijk het hulpaanbod scheiding in de regio Midden-Holland en het hulpaanbod scheiding in de regio Zuid-Holland Zuid.