Hulp bij het maken van afspraken rondom de scheiding

Bij een scheiding is het belangrijk dat ouders goede afspraken maken over het ouderschap, zodat kinderen zo min mogelijk worden belast. Wanneer ouders niet precies weten hoe ze dit aan moeten pakken of als ze er samen niet uitkomen, kan een mediator van Enver helpen. Dit aanbod is beschikbaar voor ouders buiten Rotterdam, woonachtig in de regiogemeenten Rijnmond. Bekijk de flyer Mediation Rijnmond.

De omgangsregeling (weer) samen vormgeven

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders, ook als de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Wanneer ouders moeite hebben om hieraan samen vorm te geven, kan Omgangsbegeleiding helpen. In de Omgangsbegeleiding wordt stapsgewijs gewerkt aan de opbouw van het contact, op een veilige en ontspannen manier. Omgangsbegeleiding is een aanbod voor Rotterdamse ouders met kinderen tot 18 jaar. Bekijk voor meer informatie de flyer Omgangsbegeleiding (voor ouders) of de flyer voor verwijzers.

Samenwerking tussen ouders verbeteren

Is er sprake van een conflictscheiding, waardoor de samenwerking tussen ouders vastloopt? Kinderen uit de Knel kan worden ingezet om tot een betere samenwerking te komen tussen ouders. Hierdoor verbetert het welzijn van de kinderen. Bekijk de flyer Kinderen uit de Knel Rotterdam Rijnmond.

Telefonisch consult

Ouders in de regio Rotterdam Rijnmond die vragen hebben over scheiden en opvoeden kunnen een gratis telefonisch consult aanvragen met een medewerker van Enver. Deze medewerker is gespecialiseerd in scheidingsvraagstukken en beschikt naast pedagogische deskundigheid ook over juridische kennis. Bel voor een telefonisch consult tijdens kantoortijden 085 064 08 60 of mail naar mediation@enver.nl.